defocused image of lights

Hayata Dair Manifesto!

Aşağıdaki satırları dün bir eğitim esnasında dinlediğimde milyonlarca kez okuyup ezberleme isteği duydum. Coşku, güç ve pek çok hissi tetikledi. Ben de yeni bir manifesto bulana kadar Marianne Williamson’a ait … Continue reading Hayata Dair Manifesto!