Çakra Nedir?

Yoga, meditasyon, reiki gibi konularla ilgilenenler 7 çakra, çakra nedir gibi konulara aşinadır. 7 çakra bedenimizde bulunan 7 enerji merkezidir.

Daha önce Evde Yoga ve birkaç yazımda daily yoga uygulaması ile evde yoga yaptığımdan bahsetmiştim. Uygulamada Tymi Howard isimli bir hocanın Vinyasa yoga dersini de almaya başladım. 7 derslik bir seri ve her seride bedenimizdeki 7 çakra üzerine yoğunlaşıyor.

Ben de yazımda 7 çakra ile ilgili bilgiler vermek istedim. Diğer pek çok şey gibi, çakra konusunda da tıkanıkların, blokajların giderilebilmesi için süreklilik sağlamak gerekir diye düşünüyorum. Çakraların az ya da çok çalışmaları değil dengeli çalışmaları gerekli. Hayatta çocukluğumdan gelen, kökleşmiş algılar, alışkanlıklar, düşünme prensipleri var. Bir ay yoga ya da başka bir şey yaparak bunları aşmayı beklemek hayalcilik olur.:) O tıkanıklar ve kalıplaşmış düşünceler bir ayda gelmedi ki bir ayda gitsin. 🙂 Önemli olan sabırla ve yavaş yavaş özümsemek.

Çakra nedir?
Çakra nedir?

1. Çakra-Kök Çakra Nedir?

Birinci çakra nedir diye soracak olursak eğer, kök çakramız birinci çakradır. İki bacağımızın tam ortasında bir bölgededir ve temel ihtiyaçlarla ilgilidir. Rengi kırmızı, elementi topraktır.

Ruhsal olarak: Korku duygusunun yoğun hissedilmesi, depresyon, kişilik sınırlarının belirlenmemiş olması, aşırı duyarlılık, güvensizlik, kendini sevmemek, kendine güvenmemek ve yeterli bulmamak, anksiete, endişe, ait olmama duygusu.

Kısacası kök çakra inşaatın temeli gibi.

2. Çakra-Sakrum Çakrası

Göbek deliğinin altındaki bölgedir. Birebir ilişkilerle ilgilidir. Elementi su, rengi ise turuncudur.

Ruhsal olarak: Duyarsızlık ya da aşırı duyarlılık, duygusuzluk, eziklik duygusu, anoreksi, “hayır” diyememek, kendini ve bedenini sevmemek, yaratıcılığın tıkanması, yaşamdan zevk alamamak, antisosyal davranış biçimleri, duygusal bağımlılık, manipülasyon.

3. Çakra-Solar Pleksus Çakra Nedir?

Göbek deliğinin 3-4 parmak yukarısındaki bölgede bulunur. Kendimize olan inancımız, kişisel gücümüz, zekamız, güzelliğimiz ile ilgili çakradır.

Ruhsal dengesizlik belirtileri: İsteksizlik, eziklik, iradesizlik, kendini sevmeme, soğuk mesafeli davranışlar, bağımlılık, kurban rolüne bürünmek, sürekli suçlayıcı bir tavır, pasif davranışlar ya da dominant, idareci, sürekli haklı olma arzusu, güç sevdası, rekabet duygusu, hiperaktivite, kendini beğenmişlik.

4. Çakra-Kalp Çakra Nedir?

Göğsün ortasında kalbin hizasındadır. Kendimizi sevmek, başkalarını olduğu gibi kabul etmekle ilgilidir. Sevginin temel merkezidir. Elementi hava, rengi ise yeşil.

Az çalışan bir kalp çakrası sevme ve sevilme yoksunluğuna işaret eder. Çok aşırı çalışan bir kalp çakrası ise aşırı hassasiyet ve başkaları için kendini feda eden bir karakter geliştirmeye yol açar.

5. Çakra-Boğaz Çakrası

Bu çakra adı üzerinde boğazımızda yer alır. Elementi ses, rengi ise açık mavidir.

Ruhsal dengesizlik belirtileri: Fazla konuşmak ya da toplum önünde konuşamamak, savunma için konuşmayı kullanmak, küçük ve kısık bir sesle konuşmak, aşırı dominant bir ses tonu, duyguları ifade etmekte güçlük çekmek, başkalarını dinlemeyi becerememek, algı bozukluğu, dedikodu yapma arzusu.

6. Çakra-Alın Çakrası (Üçüncü Göz)

İki göz arasında yer alan çakradır. Üçüncü göz de denebilir. Elementi ışık, rengi ise mavi-mordur.

Davranışların ve söylenenlerin uyum içinde olmaması, içgüdülere, duyumlara karşı tepkili bir ortam ve bastırılmışlık. Az çalışan bir üçüncü göz manevi eksikliği, hayal gücü yoksunluğunu ve basiretsizliği getirir. Çok çalıştığında ise fazla hayalci, aşırı maneviyat peşinde ve orada olmayan şeyleri de görebilen biri olma tehlikesini doğurur.

7. Çakra-Taç Çakrası

Bebekken bıngıldağımızın olduğu yerde, kafamızın tepe noktasında, gökyüzüne doğru uzanan bir enerji alanıdır. Rengi beyaz, menekşe rengi gibi hayal edilir.

Ruhsal dengesizliklik belirtileri: bilginin paylaşılmaması, zorlanmış dini inançlar, kişisel inançların yok sayılması, kör inanç, kendi kendine düşünmenin bastırılması.

***

Kime ait olduğunu bilmediğim anonim bir söz ile noktalıyorum; “Hayat; bir bebeğin esnekliğinden bir ölünün kaskatı haline geçerkenki süredir. Esnekliğinizi arttırarak genç kalabilirsiniz.”

Biraz da siz kar(g)alayın!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.